Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”) wysyłamy podsumowanie informacji dotyczących Państwa danych osobowych. 
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Informacja i Wiedza Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim (NIP: 661-19-80-479, REGON: 291037581)
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św. lub drogą e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Państwa dane osobowe zostały zgromadzone na podstawie dobrowolnego składania zamówienia, wykonywania umowy czy usługi.
4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celach handlowych do wykonania usługi lub zawartej transakcji. Wiadomości wysyłane są z wykorzystaniem profesjonalnego systemu mailingowego. Administrator nie udostępnia Państwa danych podmiotom trzecim.
5. Zbierane przez Administratora dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na w profesjonalnym serwisie. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników i podwykonawców zajmująca się administracją bazy.
6. Zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie, w ten sam sposób jak została wyrażona.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu również prawo do:
7.1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
7.2. sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
7.3. usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
7.4. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
7.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
7.6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Z praw wskazanych w pkt.7 powyżej można skorzystać poprzez:
8.1. kontakt e-mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8.2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
9. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 


Drukuj