Co słychać w muzeum?

Muzeum Historyczno- Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim szykuje się do realizacji olbrzymiego projektu. Gruntownej modernizacji zostanie poddany pałac Wielopolskich w Częstocicach, natomiast w kopalni na Krzemionkach będą między innymi windy dla niepełnosprawnych.

 

Ponad 7 milionów 600 tysięcy złotych otrzymało ostrowieckie muzeum na modernizację i unowocześnienie swoich obiektów, w Częstocicach i na Krzemionkach. Zakres przedsięwzięcia obejmie wykonanie robót budowlanych, elektrycznych oraz nowoczesnych wystaw.

Zapytaliśmy dyrektor placówki, na jakim etapie są prace przygotowujące do realizacji projektu.

- Wszystkie zbiory z muzeum w Częstocicach są na terenie Krzemionek. Pałac jest całkowicie opróżniony. Jeszcze trwają prace urealniania kosztorysu, ale myślę że zakończą się w tym miesiącu i ogłosimy przetarg na przebudowę pałacu Wielopolskich i kopalni w Krzemionkach- informuje Ewa Działowska.

W budynku pałacowym, który jak się okazuje, nie był gruntownie remontowany od ponad 40 lat, zaplanowano między innymi remont dachu i schodów przy wejściach oraz gruntowne odnowienie wnętrza. Będzie przeprowadzona rewitalizacja parku, polegająca na konserwacji istniejącego drzewostanu, usunięciu nasadzonych drzew niewpisujących się w styl charakterystyczny dla tego miejsca wraz z nasadzenie nowych, jak również wykonanie placu przed tarasem muzeum. W projekcie jest również ekspozycja ‚in situ' dymarek odkrytych w parku pałacowym.

Szeroki zakres prac zaplanowano również w zabytkowej kopalni. Zostanie przeprowadzona rozbiórka budynków obecnie już niewykorzystywanych. Będzie przebudowa dwóch budynków nad szybami kopalnianymi, w tym montaż wind dla osób niepełnosprawnych. Projekt obejmuje ponadto roboty w zakresie poprawy bezpieczeństwa obiektów poprzez wykonanie zabezpieczeń alarmów, monitoringu, światłowodu i klimatyzacji. W pomieszczeniach na Krzemionkach będzie otwarta nowoczesna wystawa multimedialna, nawiązująca do historii i roli tego miejsca.

G. Soboń / Fot. krzemionki.pl


Drukuj