Językowo w "Bronku"

Ostatnie tygodnie upłynęły w LO nr III im. Wł. Broniewskiego pod znakiem języków obcych. W ramach współpracy liceum z Uniwersytetem Marii Curie- Skłodowskiej w murach szkoły gościli wykładowcy i studenci Instytutu Filologii Germańskiej, Słowiańskiej i Romańskiej.

 

Cykl spotkań językowych rozpoczęli germaniści dr Beata Kasperowicz-Stążka, mgr Kamil Zięba, doktorant na UMCS (absolwent "Bronka") i ich studenci.
Licealiści wzięli udział w bajkowych warsztatach językowych pt. "Es Waren einmal....- wędrówka do świata braci Grimm", w trakcie których poznawali nowe słownictwo, ćwiczyli rozumienie ze słuchu, pisanie tekstu, a na koniec przedstawili własne bajki. Lekcje dla młodzieży poprowadzili także rusycyści i romaniści. Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS reprezentowany był przez mgr. Artura Sadeckiego i czworo studentów. Pod ich kierunkiem uczniowie rozwiązywali testy i ćwiczyli wymowę rosyjską, wykorzystując do tego zabawne "łamańce językowe". Wszystko połączone było z konkursem, w którym przyznano trzy nagrody główne.

Z kolei przedstawiciele romanistyki - dr Maria Cichoń i dwoje pracujących na UMCS młodych doktorantów z Francji - Elodie Peurou i Kevin Raynaud -spotkali się z młodzieżą uczącą się języka francuskiego. Pierwsza godzina zajęć była rodzajem wywiadu, podczas którego uczniowie zadawali gościom z Francji pytania, dotyczące m.in. ich zainteresowań, opinii na temat Polski i Polaków i różnic w zachowaniach naszych narodów. Drugą godzinę stanowiła prezentacja najważniejszych regionów Francji, z uwzględnieniem ich walorów turystycznych i oczywiście kuchni.

Wszystkie zajęcia, mające służyć promocji języków obcych i zachęcaniu uczniów do podjęcia studiów filologicznych na UMCS, przebiegały w bardzo sympatycznej atmosferze, a młodzież "Broniewskiego" wykazała się wielkim zaangażowaniem. Zaplanowano już kolejne spotkania w przyszłym roku szkolnym.
Opiekunami przedsięwzięcia w LO nr III są Ewa Dorecka, Ewelina Gablewska i Alicja Samot.

(EMI)


Drukuj