MEC szykuje się do poważnych inwestycji

Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Świętokrzyskim jest w trakcie realizacji inwestycji, jakie zostały zaplanowane na 2018 rok. Szereg zadań ujętych w planie już został zrealizowany, jak na przykład likwidacja napowietrznej sieci cieplnej przy ulicy Kwiatkowskiego.

 

- Wykonanie tego zadania było konieczne ze względu na fakt, że sieć przebiegała na wspornikach przymocowanych do budynku, który właściciel częściowo rozebrał- wyjaśnia Dariusz Wojtas, prezes MEC.

Również bardzo zaawansowana jest realizacja programu "Ciepła woda z miejskiej sieci". Z zaplanowanych do podłączenia w tym roku siedmiu budynków inwestycję zrealizowano już w czterech. Ciepłą wodę z miejskiej sieci mają mieszkańcy domów wielorodzinnych przy ulicach Focha 1, Polna 25 i Kilińskiego 20B oraz bloku 8 na osiedlu Słonecznym. Obecnie trwają prace w bloku przy Sienkiewicza 66. W przeciągu najbliższych dwóch - trzech tygodni w części mieszkań znikną termy gazowe.

Spółka kontynuuje inwestycje związane z rozbudową sieci cieplnej i podłączeniami nowych budynków. Już w tym roku podłączono ponad dwadzieścia domów jednorodzinnych, z czego dziewięć znajduje się na ulicy Słowackiego, pozostałe zlokalizowane były w różnych częściach miasta.

- W lipcu rozpoczniemy oczekiwaną przez mieszkańców osiedla Henryków budowę sieci ulicznej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Wspólnej i ulic przyległych, takich jak: Łąkowa, Mokra, Norwida, Gombrowicza do Broniewskiego. Ponadto realizujemy szereg inwestycji o charakterze odtworzeniowym, które mają za zadanie poprawić komfort świadczonych usług i podnieść bezpieczeństwo dostaw ciepła. Obecnie wymieniana jest sieć cieplna na osiedlu Stawki na odcinku od budynku administracyjnego SM Krzemionki do budynku przedszkola- dodaje prezes MEC.

Prezes zarządu przypomina, że również realizowane są poważne inwestycje w systemie elektroenergetycznym na starym zakładzie, którego spółka jest operatorem. Modernizowane są rozdzielnie średniego napięcia i stacje transformatorowe.

W roku 2018 Miejska Energetyka Cieplna zamierza rozpocząć zadanie, do realizacji którego została zobligowana zmianami w prawie o ochronie środowiska, Wejście w życie przepisów unijnych zaostrzających limity dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń do środowiska zmuszają wszystkie przedsiębiorstwa ciepłownicze do przebudowy instalacji odprowadzania spalin w swoich ciepłowniach.

- W tym roku zamierzamy wykonać taką inwestycję na jednym z czterech kotłów z jednoczesnym przeprowadzeniem prac badawczych potwierdzających wybraną technologię oczyszczania spalin. Wstępny kosztorys inwestorski dla tej inwestycji to 6 mln złotych, ale ostateczne koszty będą znane po rozstrzygnięciu przetargu- stwierdza prezes MEC.


Drukuj