Mały bazarek z nową nawierzchnią

Zakończono prace na terenie tzw. małego bazarku na osiedlu Ogrody. Nową nawierzchnię asfaltową wykonało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, które jest spółką miejską. Prace były konieczne, ponieważ stara nawierzchnia uległa zniszczeniu, była pełna nierówności i dziur, w których tworzyły się kałuże.

- Dobrze, że ją zmieniono, bo na tamtej to już coraz trudniej było ustawiać stragan, było wszystko popękane, a teraz jest równo i jest dużo wygodniej. No i mam nadzieję, że już nie będziemy stali w tej kałuży i będzie się nam lepiej pracowało, bo w tym miejscu mieliśmy zawsze kałuże wody - powiedziała pani Renata Czajkowska, która handluje na bazarku owocami.

Stara warstwa asfaltu została zerwana, a w jej miejsce położona została nowa, pięciocentymetrowej grubości nawierzchnia asfaltowa. - Nowy asfalt został położony na powierzchni ponad 1600 metrów, koszt wykonania to łącznie 65 tysięcy złotych. Nasza spółka specjalizuje się w tego typu pracach, staraliśmy się tak wykonać nawierzchnię, aby woda tu się nie zbierała i nie stała - poinformował prezes MPRD Mirosław Sławek.

Na bazarku handluje ponad osiemdziesięciu sprzedawców, a wszystkie miejsca handlowe są zawsze zajęte. Mały bazarek cieszy się dużym powodzeniem mieszkańców okolicznych osiedli.

- Mieszkańcy mogą tu kupić towary ekologiczne i bardzo dobre jakościowo. Przychyliłem się do sugestii pań radnych Joanny Pikus i Urszuli Uby oraz dyrekcji targowiska, którzy zarządzają również tym targowiskiem, żeby nawierzchnia została wyremontowana, żeby zarówno sprzedający, jak i kupujący nie chodzili w wodzie i błocie. Takich inwestycji poprawiających komfort codziennego życia mieszkańców powinno być coraz więcej. Nowa hala handlowa na targowisku miejskim "Zielony rynek" już cieszy się dużym powodzeniem. W przyszłym roku zostanie wybudowana kolejna hala targowa, ponieważ jest takie zapotrzebowanie - powiedział prezydent miasta Jarosław Górczyński.

Radne rady miasta Joanna Pikus i Urszula Uba podziękowały w imieniu mieszkańców osiedla Ogrody prezydentowi oraz radnym miejskim za poparcie inwestycji.

Mika


Drukuj