Maszt Niepodległości już stanął w Parku Miejskim

Dobiegły końca prace nad budową Masztu Niepodległości, który stanął w Parku Miejskim w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten wyjątkowy pomnik powstał na podstawie projektu profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Czesława Dźwigaja.

 

Jak powiedział autor projektu, koncepcja pomnika zawierała najważniejsze dla Polski symbole związane z jego historią.- Podstawa 11-metrowego pomnika jest trójkątna w barwach biało-czerwonych i wychodzi z trzech płaszczyzn, jest to symbolika trzech zaborów. Jedna z tablic po trzech jego stronach zawiera napis "Bóg, Honor, Ojczyzna", druga to cytat z Konstytucji 3 maja. Na cokole znajduje się także tablica z nazwiskami obecnych radnych Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Zwieńczeniem jest orzeł w koronie o rozpiętości skrzydeł ponad 2 metry i trzymający w szponach kulę ziemską z herbem miasta. Dzięki tym symbolom, nawet nie czytając napisów, każdy będzie wiedział, co ten pomnik przedstawia, co upamiętnia - powiedział artysta.

Od czwartku ubiegłego tygodnia ekipa budowlańców pracowała nad złożeniem wszystkich elementów pomnika. - Większość z nich to elementy prefabrykowane, które zostały przygotowane w pracowni w Krakowie. Najważniejszym etapem na miejscu powstania pomnika było wykonanie fundamentów. Teraz pozostały do wykonania tylko prace brukarskie wokół postumentu - powiedział Artur Majcher, zastępca naczelnika wydziału infrastruktury komunalnej ostrowieckiego Urzędu Miasta.

Pierwsze uroczystości przy maszcie odbędą się 11 listopada w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezydent miasta Jarosław Górczyński wyraził nadzieję, że maszt będzie symbolem łączącym mieszkańców. -11 listopada zostanie dokonane uroczyste otwarcie i przecięcie wstęgi na konstrukcji upamiętniającej stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żebyśmy w Ostrowcu mieli taki piękny symbol, który, mam nadzieję, zjednoczy nas wszystkich.

Koszt budowy pomnika to 120 tysięcy zł. Środki pochodziły z budżetu miasta.

mika

1256 masz niepodleglosci 2


Drukuj