Przyrzekali na opatowskim rynku

Przed pomnikiem mjr. Zwierzdowskiego na opatowskim rynku 25 harcerzy złożyło przyrzecznie. Drużyna przyjęła imię szefa polskiego wywiadu w czasie II wojny światowej Stanisława Gano.

Kilka lat temu przy opatowskiej Szkole Podstawowej nr 2 powstała IX Drużyna Zuchowa "Czarne Jagódki". Praca instruktorów i nauczycieli opiekunów spowodowała, że młodzi ludzie polubili harcerstwo i tuż przed zakończeniem roku szkolnego złożyli przyżeczenie harcerskie.

Uroczystość skaładała się z dwóch części. Pierwsza odbyła się na rynku przed pomnikem mjr. Ludwika Zwierzdowskiego. Tam harcerze złożyli przyrzeczenie harcerskie, które odebrał dh hm. A. Żychowski. Drużyna przyjęła imię gen. Stanisława Gano, szefa polskiego wywiadu i kontrwywiadu podczas II wojny światowej.

- Wybór miejsca uroczystości był ściśle związany ze zbliżającymi się obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości. Po przyrzeczeniu cała drużyna otrzmała krzyże harcerskie i plakietki hufca Opatów. Na zakończenie odśpiewano piosenki harcerskie- mówi A. Żychowski.

Następnie harcerze i goście udali się do świetlicy środowiskowej w Jurkowicach. Tam bawili się i śpiewali przy akompaniamencie gitary. Wszyscy częstowali się kiełbaskami z grilla i ciastami przygotowanymi przez rodziców.

Na zakończenie wspólnej zabawy każdy harcerz wypuścił ,,lampion szczęścia".

W uroczystości uczestniczyli dh hm Ilona Mroczek, zastępca komendanta Hufca ZHP w Opatowie, rodzice, nauczyciele opiekujący się drużyną - Dorota Kitowska i Andrzej Żychowski.

(JAZ)


Drukuj