Wiadomosci Swietokrzyskie logo

Powiat Ostrowiecki

Ulica Samsonowicza w remoncie

Ruszył remont ulicy Samsonowicza w Ostrowcu Św. Już w tym roku kierowcy będą korzystali z nowej nawierzchni.

Rodzinna zabawa na błoniach

Mimo kapryśnej pogody tłumy mieszkańców gminy Waśniów bawiły się na niedzielnym festynie rodzinnym. Organizatorzy zadbali, aby dorośli i dzieci znaleźli dla siebie ciekawe propozycje.

Wycieczka do Bałtowa

Wychowankowie Świetlicy Środowiskowej w Kunowie wraz z podopiecznymi Dziennego Domu Senior+ uczestniczyli w integracyjnym wyjeździe do Kompleksu Turystycznego w Bałtowie.

Waśniów stawia na oczyszczalnie

Ponad 200 kolejnych gospodarstw w gminie Waśniów ma przydomowe oczyszczalnie ścieków. Obecnie trwają odbiory techniczne urządzeń.

Kunów świętował

Mieszkańcy i goście bawili się w minioną niedzielę na Dniach Kunowa. Festyn zorganizowany na stadionie miał bardzo różnorodny program, więc z pewnością każdy znalazł coś dla siebie.

Wójt dotrzymał słowa

Przedszkolaki i uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie dostali wspaniały wakacyjny prezent. Wójt Jerzy Murzyn obiecał, że obok szkoły powstanie plac zabaw. Kilka dni temu został uroczyście oddany społeczności szkolnej.

Urszula Jasiak ćwierć wieku rządzi Waśniowem

Urszula Jasiak zdobyła tytuł "Sołtysa Roku Województwa Świętokrzyskiego". Czterech innych sołtysów z gminy Waśniów może się pochwalić wyróżnieniami.

Zielone światło dla rozwoju Kunowa

W marcu bieżącego roku Rada Miejska w Kunowie uchwaliła Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kunów. Prace trwały od listopada 2016 roku. Dokumentacja została przekazana do zaopiniowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, która nie miała zastrzeżeń. Dało to zielone światło gminie do przystąpienie do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Kunowa oraz sołectw: Janik, Miłkowska Karczma, Kurzacze i Rudka.

Sto procent poparcia

Głównym punktem czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 oraz udzielenie absolutorium burmistrzowi Janowi Kuśmierzowi. Radni, po zapoznaniu się z pozytywną Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz sprawozdaniami burmistrza, skarbnika i komisji rewizyjnej, obydwie uchwały przyjęli jednogłośnie.

Dobra ocena pracy Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 rok. Piętnastu radnych klubu PiS i niezależnych wystawiło bardzo dobrą ocenę pracy starosty i członków Zarządu. Z kolei radni opozycyjni zagłosowali przeciw.

Dobra ocena pracy Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 rok. Piętnastu radnych klubu PiS i niezależnych wystawiło bardzo dobrą ocenę pracy starosty i członków Zarządu. Z kolei radni opozycyjni zagłosowali przeciw.

Reklama

Reklama