Beata Kobiałka kandydatem na burmistrza Kunowa

"KUNOWemu" to hasło wyborcze komitetu wyborczego Beaty Kobiałki, która będzie się ubiegać o urząd burmistrza Kunowa w nadchodzących wyborach samorządowych. Program wyborczy kandydatki na burmistrza zawiera wiele inicjatyw, które mają na celu poprawę życia mieszkańców gminy i które uwzględniają ich postulaty.

- Swój program podzieliłam na dwa obszary. Pierwszy z nich to ekonomia i gospodarka. W tym przypadku najbardziej zależy mi na wprowadzeniu zasady planowania inwestycji. Muszą one być spójne z programami dofinansowania z funduszy unijnych, ponieważ tylko taka zasada pozwala nam na zaoszczędzenie środków własnych. Zamierzam również obniżyć podatek od środków transportowych. Mieszkańcy naszej gminy wielokrotnie zgłaszali postulat, że te podatki są za wysokie, i to jest prawda. Z moich obserwacji wynika, że mieszkańcy naszej gminy mogliby płacić ten podatek niższy nawet o 1000 zł. Chciałbym również maksymalnie wykorzystać potencjał Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zakład ten powinien świadczyć jak najwięcej usług na terenie gminy Kunów, a środki finansowe w ten sposób pozyskane powinny być przeznaczone na jego rozwój. Działania takie polepszą jakość świadczonych usług dla mieszkańców, to znaczy, że mieszkańcy będą mieli lepiej i szybciej odśnieżone ulice czy skoszone trawy - powiedziała Beata Kobiałka.

Drugi obszar jej programu to poprawa jakości życia mieszkańców gminy Kunów. Kandydatka na burmistrza zapowiedziała utworzenie funduszu miejskiego dla miasta Kunowa, na wzór budżetu obywatelskiego, który sprawdza się w gminie Ostrowiec.

- Działanie to polega na wyodrębnieniu z budżetu gminy środków finansowych i przekazaniu ich do dyspozycji mieszkańcom. To oni zdecydują, na co faktycznie środki zostaną wydane. Zamierzam również wzbogacić ofertę kulturalną poprzez zorganizowanie sekcji zainteresowań dla dzieci i młodzieży przy domu kultury oraz stworzyć na bazie istniejących obiektów gminnych miejsca dla młodzieży i dorosłych, gdzie mogliby spędzać wolny czas - dodała.

Kolejnym obszarem, na którym chce się skupić komitet wyborczy Beaty Kobiałki, to ogromny potencjał turystyczny kunowskiej gminy. Nie przypadkiem konferencja, podczas której został przedstawiony program wyborczy, odbyła się w przepięknej scenerii malowniczych kamieniołomów w Dołach Biskupich. Kandydatka na burmistrza odniosła się również do zarzutów kierowanych pod jej adresem. Podkreśliła, że nigdy nie była karana za żadne przestępstwa, a krążące pomówienia o jej rzekomych problemach z prawem są bezpodstawne.

W wyborach samorządowych kandydaci Komitetu Wyborczego Beaty Kobiałki wystartują we wszystkich okręgach wyborczych. Są nimi: Małgorzata Rynio, Stanisław Hołubek, Marek Mikos, Krzysztof Piesak, Katarzyna Wykrota,Jerzy Relikowski, Łukasz Kończak, Adam Różalski, Adam Jarosław Pszonak, Sylwester Hamera,Sylwester Jedlikowski, Łukasz Mróz, Marta Ćwik, Artur Majcher oraz Bożena Majecka.

Beata Kobiałka ma długoletnie doświadczenie w samorządzie. Zawodowo związana była między innymi z Urzędem Miasta i Gminy w Ożarowie, jest długoletnim pracownikiem ostrowieckiego magistratu. Studia ukończyła na Uniwersytecie Pedagogicznym imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Studiowała również pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz administrację w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach.

Przypomnijmy, że drugim kandydatem w wyborach samorządowych jest obecny burmistrz Kunowa Lech Łodej.

mika


Drukuj