Generał Heda patronem szkoły w Kunowie

Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie przeżywała wielkie święto, jakim było nadanie imienia generała Antoniego Hedy "Szarego". Rozpoczęło się ono od uroczystej mszy w kościele parafialnym pw. św. Władysława w Kunowie, na której obecna była między innymi córka Antoniego Hedy z rodziną. Wyjątkową oprawę muzyczną zapewnił chór "Cantate Domino" z Ostrowca Św. i orkiestra strażacka OSP w Kunowie. Uczestnicy mszy mogli poznać biografię sławnego partyzanta przedstawioną przez jednego z członków ŚZŻAK.

 

Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy udali się do budynku PSP w Kunowie , gdzie w hali sportowej rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Ważnym momentem było ślubowanie uczniów na sztandar oraz wystąpienie córki Antoniego Hedy - Teresy Hedy-Snopkiewicz, która opowiedziała o osobistych relacjach z ojcem i trudnych chwilach w życiu rodziny spowodowanych jego prześladowaniami. Podkreśliła, że ojciec był gorącym patriotą, który poświęcił swoje życie dla ojczyzny. Punktem kulminacyjnym uroczystości był montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów, którego myślą przewodnią były słowa Zbigniewa Herberta: "Nie dajmy zginąć poległym". Wyjątkowy dobór pieśni i wierszy sprawił, że powstało podniosłe widowisko, które zachwyciło i wzruszyło uczestników uroczystości.

Nawiązywali do niego goście, którzy zabrali głos, m.in. Senator RP Jarosław Rusiecki, Teresa Heda-Snopkiewicz, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu gminy Kunów, dyrektorzy szkół, które noszą imię Antoniego Hedy "Szarego" z Radoszyc, Starachowic, Kowali i Skarżyska-Kamiennej oraz burmistrz Lech Łodej, który w sposób szczególny podziękował córce generała za piękne słowa o ojcu.

GS


Drukuj