Nowoczesna nauka w Waśniowie

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Waśniowie mają do dyspozycji doskonale wyposażoną pracownię do nauki o ekologii oraz przedmiotach przyrodniczych.

 

Gmina Waśniów podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umowę dotacji na dofinansowanie zadania pod nazwą "Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii".

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 30 tysięcy złotych, w tym dotacja z Funduszu wynosi 24 tysiące złotych.

Dzięki współpracy Szkoła Podstawowa w Waśniowie ma wymierne korzyści. Dofinansowano utworzenie i wyposażenie pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej na potrzeby dydaktyki nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno - fizycznych, geologicznych. Przeszkoleni zostali również nauczyciele w tym właśnie zakresie.

W ostatni dzień października miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni z udziałem między innymi władz gminy i dyrektorów szkół.

GS


Drukuj