Zielone światło dla rozwoju Kunowa

W marcu bieżącego roku Rada Miejska w Kunowie uchwaliła Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kunów. Prace trwały od listopada 2016 roku. Dokumentacja została przekazana do zaopiniowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, która nie miała zastrzeżeń. Dało to zielone światło gminie do przystąpienie do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Kunowa oraz sołectw: Janik, Miłkowska Karczma, Kurzacze i Rudka.

 

- Brak tych planów uniemożliwiał w wielu przypadkach wydanie zgód na budowę domów jednorodzinnych czy sklepów wielkopowierzchniowych. Nowe plany miejscowego zagospodarowania to przede wszystkim szybszy rozwój gminy, większa przestrzeń do stawiania domów jednorodzinnych, ale przede wszystkim przedsiębiorcy będą mogli inwestować w sektor usług, np. stawiając obiekty wielkopowierzchniowe- przyznaje burmistrz Kunowa Lech Łodej.

Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będzie wykonywała firma EMSystem, wyłoniona zgodnie z zapytaniem ofertowym. Zadanie wyceniono na około 114 tysięcy złotych. Rozpoczęcie prac zaplanowano na początek lipca, a zakończenie - w marcu 2020 roku.

G. Soboń


Drukuj