Urszula Jasiak ćwierć wieku rządzi Waśniowem

Urszula Jasiak zdobyła tytuł "Sołtysa Roku Województwa Świętokrzyskiego". Czterech innych sołtysów z gminy Waśniów może się pochwalić wyróżnieniami.

Do Wąchocka zjechali sołtysi z całej Polski, w ramach corocznego Zjazdu Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej i XXI Krajowego Turnieju Sołtysów. Podczas wydarzenia wręczono tytuł "Sołtysa Roku Województwa Świętokrzyskiego" oraz nagrody i wyróżnienia. Ocenie podlegały między innymi ich osiągnięcia poprawiające infrastrukturę sołectwa i gminy, działania integracyjne na rzecz lokalnej społeczności oraz przynależność do innych organizacji czy rezultaty działalności społecznej. W tym roku bezkonkurencyjna za swoją pracę była Urszula Jasiak. Długoletnia sołtys Waśniowa otrzymała puchar oraz 20 tysięcy złotych na rzecz sołectwa.

Urszula Jasiak sołtysem Waśniowa jest nieprzerwanie od 26 lat. Zainicjowała wiele ważnych inwestycji dla stolicy gminy. Sama wspomina, że kiedy w 1992 roku obejmowała mandat sołtysa, w całej wsi, zamieszkałej przez ponad 600 osób, tylko kilkanaście budynków miało podłączenie do wodociągu i nie było kanalizacji. Dziś sołectwo ma kanalizację, dobre drogi, atrakcyjne i bezpieczne tereny do rekreacji.

- Waśniów jest moją miejscowością i czynię wszelkie starania, by podnieść jej walory estetyczne. Pomagałam władzom samorządowym przy tworzeniu projektu rewitalizacji Waśniowa. Do skutecznego przeprowadzenia projektu niezbędnym było pozyskanie zgody Zgromadzenia Wspólnoty Gruntowej Waśniów do dysponowania przez gminę terenem. Rozumiejąc powagę sytuacji odtworzyłam listę członków wspólnoty i zajęłam się poinformowaniem wszystkich o posiedzeniu- przypomina Urszula Jasiak.

Długoletnią współpracę z panią Urszulą bardzo ceni sobie wójt Krzysztof Gajewski. Wspomina, że jako członek Rady Społecznej GZOZ w Waśniowie nieustannie interweniowała o poprawę stanu technicznego budynków oraz poprawy jakości usług świadczonych przez ośrodek.

- Pani Jasiak oprócz statutowych zadań należących do sołtysa wsi, wykonuje wiele innych prac społecznych i spieszy z pomocą swoim mieszkańcom. Rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej mogą liczyć na jej pomoc. Umie doradzić, ale również w razie potrzeby organizuje pomoc sąsiedzką- mówi wójt gminy Waśniów.

Urszula Jasiak w przeszłości była wielokrotnie nagradzana za swoją pracę społeczną. Podczas obchodów 860-lecia Waśniowa w 2005 roku została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 2010 roku na zjeździe sołtysów otrzymała wyróżnienie Sołtysa Roku 2009, zaś w 2014 roku została odznaczona Złotą Odznakom Związku Emerytów.

Urszula Jasiak od ponad ćwierć wieku pełni funkcję sołtysa wsi Waśniów, przekazując na forum rady gminy wnioski i interpelacje mieszkańców. Swoją postawą umie zachęcić innych do uczestnictwa w różnych inicjatywach społecznych. Jest osobą szanowaną i uważaną za godną zaufania. Ma talent do zjednywania osób wokół wspólnych idei i pasji. Na przykład corocznie udaje się jej zmobilizować mieszkańców do sprzątania miejscowości, była jedną z inicjatorek organizowania spotkań z okazji Dnia Kobiet, Dnia Seniora, brała czynny udział przy organizacji akcji profilaktycznych. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Waśniowa oraz należy do Chóru "Con Anima", działającego przy parafii św. Piotra i Pawła.

Urszula Jasiaka zdobyła tytuł "Sołtysa Roku", ale kapituła doceniła jeszcze czterech z gminy Waśniów. Wyróżnienia otrzymali: Józef Majcher - sołtys Sławęcic; Paweł Krakowiak - sołtys Prusinowic; Wiesława Kotwa - sołtyska Boleszyna oraz Stanisław Kłusek - sołtys Grzegorzowic.

G. Soboń


Drukuj