SARON zrzesza i aktywizuje osoby niepełnosprawne ruchowo

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "SARON" zrzesza osoby niepełnosprawne ruchowo z całego powiatu ostrowieckiego. Działalność stowarzyszenia polega również na integracji osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

- Nasze stowarzyszenie zrzesza osoby niepełnosprawne, dzięki czemu mogą się one spotykać, mieć wsparcie w problemach związanych ze swoją chorobą, mogą czuć, że nie są same. Dodatkowo realizujemy liczne projekty, które są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków pochodzących z budżetu naszej gminy Ostrowiec, dzięki czemu możemy aktywizować społecznie osoby niepełnosprawne. W naszej siedzibie wykonujemy darmowe zabiegi rehabilitacyjne na podstawie orzeczenia w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Z zabiegów mogą korzystać również osoby niezrzeszone, ale pierwszeństwo mają nasi członkowie. W tym roku rozpoczęliśmy realizację trzyletniego projektu, więc miejsca na rehabilitację nie powinno zabraknąć. Z tym, że jak wszędzie, u nas również obowiązują pewne limity. Oferujemy masaże, kinezyterapię oraz fizykoterapię - zaznaczyła Anna Ładniak, koordynator projektów w stowarzyszeniu SARON.

- Bardzo mi pomaga rehabilitacja, z której tu korzystam, są to turnusy 10-dniowe cztery razy do roku. Poza tym są organizowane różnego rodzaju zajęcia, spotkania, na których można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy dotyczących profilaktyki - powiedziała pani Henryka Szczyglińska, członkini stowarzyszenia.

Stowarzyszenie prowadzi różnego rodzaju warsztaty mające na celu przybliżenie profilaktyki z zakresu chorób układu ruchowego i nie tylko, i w których może uczestniczyć każdy mieszkaniec miasta. W ubiegłą środę odbyły się warsztaty dotyczące tematyki opieki nad seniorami, sfinansowane z budżetu gminy Ostrowiec. - Podczas dzisiejszych warsztatów podjąłem tematykę dotyczącą opieki nad osobą starszą bądź niepełnosprawną. W moim wykładzie nawiązałem do tego, z jakimi problemami zmagają się osoby starsze. Nie starzejemy się wszyscy w taki sam sposób, jedni radzą sobie lepiej, inni gorzej. W pomocy osobie starszej w codziennym życiu powinniśmy zwrócić uwagę na to, że zmaga się ona z niedołężnością, spowolnieniem ruchowym, demencją, rozkojarzeniem. Powinniśmy mieć z taką osobą kontakt przynajmniej raz dziennie, żeby wiedzieć, czy wszystko jest w porządku z tą osobą. Rozmawialiśmy również o pielęgnacji osób starszych, aby pomóc im w utrzymaniu higieny i czystości - powiedział Adam Liwiński, fizjoterapeuta w stowarzyszeniu SARON, który poprowadził warsztaty.

Najbliższe terminy kolejnych spotkań to 28.11.2018r. - Jakość życia w chorobach neurologicznych - oraz 12.12.2018r. - System żuchwowo-gnykowo-czaszkowy.

W początkowym okresie działalności stowarzyszenie korzystało z gościnności Domu Pomocy Społecznej przy ul. Iłżeckiej. Tam odbywały się pierwsze zebrania zarządu oraz członków stowarzyszenia. Biuro mieściło się wtedy w prywatnym mieszkaniu prezesa śp. Adama Lendora, który był założycielem stowarzyszenia. Obecnie siedziba SARON-u znajduje się na osiedlu Ogrody 32D. Przez cały okres swojej działalności stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe. Należą do nich:
1. Umożliwienie prawidłowego funkcjonowania społecznego i zawodowego osobom niepełnosprawnym ruchowo;
2. Tworzenie warunków do pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych ruchowo w życiu społecznym, zawodowym i publicznym w miarę ich indywidualnych możliwości;
3. Budowanie wizerunku osoby niepełnosprawnej ruchowo jako pełnowartościowego członka społeczności lokalnej;
4. Przeciwdziałanie występowaniu patologii społecznej środowisku osób niepełnosprawnych ruchowo;
5. Pomoc poradniczo-informacyjna;
6. Pomoc w zdobyciu sprzętu rehabilitacyjnego;
7. Ograniczenie problemu głodu i niedożywienia poprzez pozyskanie bezpłatnej żywności.

12 października stowarzyszenie obchodziło 20-lecie swojego istnienia. Obecnie do stowarzyszenia należy blisko 250 członków.

Mika


Drukuj