Jubileusz Zespołu Szkół Specjalnych

Niezwykła uroczystość miała miejsce w ubiegły czwartek. Z okazji 25-lecia Zespołu Szkół Specjalnych spotkali się wszyscy dyrektorzy placówki, pracownicy, uczniowie oraz ich rodzice.

 

Goście obejrzeli film o historii szkoły, a także o jej czasach obecnych. Po prezentacji swoimi wspomnieniami dotyczącymi pierwszych lat istnienia, tworzenia szkoły, modernizacji i rozbudowy budynku podzieliła się dyrektor Bożena Semeniuk. Osoby zaangażowane w tworzenie i rozwój placówki otrzymali kolorowe bukiety. W ich gronie znaleźli się: Jan Jurasz- założyciel i długoletni prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, dzięki którego wrażliwości, inicjatywie, sile przebicia wszystko się zaczęło, Renata Szmyd - dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego na ul. Żabiej w latach 1991 do XII 1993, Bożena Semeniuk dyrektor w latach od 08.12. 1993 do 2001r. powołanej Szkoły Specjalnej przy Zakładzie Opiekuńczo - Rehabilitacyjnym, gdzie pełniła funkcję dyrektora obu placówek. Uroczystość uświetniły: Zofia Piętowska, dyrektor ZSS w latach 2001-2007, Małgorzata Czyż, dyrektor w latach 2007-2012, Elżbieta Rutecka kierująca placówką w latach 2012-2017 oraz obecna dyrektor Magdalena Wykrota - Skóra.

G. Soboń


Drukuj