Bezpieczna droga do szkoły

Policyjne działania "Bezpieczna droga do szkoły" w tym roku odbywały się w dniach: 3-7 września. Jak zawsze ich celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół oraz na drogach, prowadzących do szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w początkowym okresie nauki, po przerwie wakacyjnej.

 

Od 3 września droga do szkoły i z powrotem będzie stałym elementem w życiu dziecka, aż do następnych wakacji. Zatem droga ta powinna być bezpieczna. O to będą dbali policjanci, nauczyciele i rodzice. Kierowcy w rejonach szkół powinni zachować szczególne środki ostrożności, bo dzieci po wakacjach mają często rozproszoną uwagę i nie zawsze przestrzegają zasad ruchu drogowego.

Stałym elementem działań "Bezpieczna droga do szkoły" jest zapraszanie policjantów na spotkania z rodzicami oraz na lekcje wychowania komunikacyjnego z dziećmi. Zajęcia z policjantem są dla dzieci zawsze dużą atrakcją, co zachęca je do poznawania zasad ruchu drogowego. Nie do przecenienia jest wiedza funkcjonariuszy z "drogówki", którzy poza omówieniem najważniejszych przepisów, potrafią udzielić dzieciom porad praktycznych oraz wskazać najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły. Kształtowanie u dzieci właściwych nawyków to żmudna praca, ale opłaca się ją wykonać, bo nawyki te zostają na całe życie.

Nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zgodnie z art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym, dziecko do 7. roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych). Bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest noszenie elementów odblaskowych. Rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły, powinni też pamiętać o obowiązku przewożenia ich w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach. Dziecko pod szkołą należy wysadzać z samochodu od strony chodnika lub pobocza, nie zaś od strony jezdni.

Akcja "Bezpieczna droga do szkoły" jest zatem adresowana zarówno do dzieci, jak i do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny.

Policja apeluje:
• Mamo, Tato - dziecko naśladuje twoje zachowania, daj więc dobry przykład swojej pociesze!
• Nauczycielu - odkrywaj przed dziećmi bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego!
• Kierowco - uwaga w pobliżu szkół, zdejmij nogę z gazu!

Niech droga do szkoły będzie bezpieczna przez cały rok!

Wraz z początkiem roku szkolnego do akcji włączyli się opatowscy policjanci, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem najmłodszych w drodze do i ze szkoły. Głównym celem działań jest ograniczenie liczby wypadków drogowych, których uczestnikami są dzieci, w tym pierwszoklasiści rozpoczynający naukę w szkole.

3 września od wczesnych godzin rannych w ramach działań " nad zachowaniem pieszych w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych czuwali policjanci. Policjanci ruchu drogowego będą też kontrolować autobusy dowożące dzieci do szkoły, a w szczególności sprawdzać ich stan techniczny, wyposażenie i oznakowanie oraz trzeźwość kierujących.

Przez cały wrzesień prowadzane będą również spotkania profilaktyczne z uczniami klas młodszych, podczas których policjanci będą koncentrować się na uczeniu i utrwalaniu u najmłodszych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Pierwsze z nich już się odbyło.

Dzielnicowy sierż. sztab. Mateusz Papaj rozmawiał o bezpieczeństwie z uczniami szkół podstawowych w Modliborzycach, Piórkowie i Wszachowie. Policjant przypomniał uczniom o zasadach bezpiecznego zachowania. Omówił również zasady bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych i poruszania się po jezdni, przy której nie ma chodnika. Natomiast asp. Radosław Kaptur spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej w Sadowiu. Dzielnicowy mówił o bezpiecznym poruszaniu się po drogach i przypominał o zachowaniu ostrożności w kontakcie z obcą osobą. Z uczniami najstarszej klasy szkoły podstawowej rozmawiał o zagrożeniu, jakim są dopalacze. Z młodymi ludźmi rozmawiał o szkodliwości zażywania tych środków, a także o odpowiedzialności prawnej za ich posiadanie.

RAS


Drukuj