Ormianie zatrzymani za pracę bez zezwolenia

Kontrola przeprowadzona w Ostrowcu Świętokrzyskim przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Kielcach doprowadziła do zatrzymania dwojga obywateli Armenii. Obydwoje pracowali nielegalnie w jednej z firm zajmującej się handlem obwoźnym.

Kobieta nielegalnie wykonywała pracę od początku marca 2018 roku, a mężczyzna - od początku czerwca br. Obydwoje zajmowali się handlem obwoźnym i nie posiadali zezwolenia na pracę. Kłopoty będzie mieć także właścicielka firmy, gdyż podczas kontroli okazało się, że nie posiada ona odpowiednich zezwoleń do zatrudniania obcokrajowców w Polsce. Komendant Placówki Straży Granicznej w Kielcach w związku z naruszeniem przepisów pobytowych wydał decyzję zobowiązującą cudzoziemców do opuszczenia Polski, na Ormian nałożony został ponadto roczny zakaz wjazdu na teren strefy Schengen. Wobec właścicielki firmy nielegalnie zatrudniającej cudzoziemców zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Art. 120 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyraźnie precyzuje, że powierzanie pracy cudzoziemcom zagrożone jest karą grzywny do 30 000 zł - skomentowała Justyna Dróżdż z referatu prasowego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

RAS


Drukuj